Δευτέρα, 30 Ιανουαρίου 2012


Π.Δ. 50/2008 ΦΕΚ 81 τ. Α'
(Όπως τροποποιήθηκε με τοΠ.Δ. 43/2010 ΦΕΚ 86 τ. Α΄)Φοίτηση και αξιολόγηση των μαθητών του Eπαγγελματικού Λυκείου» (ΕΠΑ.Λ.
http://www.scribd.com/doc/79894309/2011-04-26-PD50-08-EPAL-1